Kategórie kurzov

Cudzie jazyky

AJ - Anglický jazyk (1AJ, 2AJ)1

AJ - Anglický jazyk (1. ročník)1

AJ - Anglický jazyk (2. ročník)1

AJ - Anglický jazyk (3. ročník)2

AJ - Anglický jazyk (4. ročník)2

NJ - Nemecký jazyk (1NJ, 2NJ)5

RJ - Ruský jazyk (2RJ)1

CUK - Cudzojazyčná korešpondencia1
Ekonomika

ADK - Administratíva a korešpondencia

ADK - Administratíva a korešpondencia (1. ročník)1

ADK - Administratíva a korešpondencia (2. ročník)1

ADK - Administratíva a korešpondencia (3. ročník)1

ADK - Administratíva a korešpondencia (4. ročník)1

EKO - Ekonomika6

MAN - Manažérstvo1

PRN - Právna náuka (4. ročník TIS)

UCT - Účtovníctvo4

PXA - Prax (3. ročník TIS)1

ELK - Elektrotechnika (TIS)

ELK - Elektrotechnika (1. ročník TIS)1

ELK - Elektrotechnika (2. ročník TIS)1

ELK - Elektrotechnika (3. ročník TIS)1

ELK - Elektrotechnika (4. ročník TIS)1
FYS - Fyzikálny seminár (4. ročník)
Humanitné predmety

DEJ - Dejepis

ETV - Etická výchova

NBV - Náboženská výchova

OBN - Občianska náuka2

SJL - Slovenský jazyk a literatúra

SJL - Slovenský jazyk a literatúra (1. ročník)1

SJL - Slovenský jazyk a literatúra (2. ročník)1

SJL - Slovenský jazyk a literatúra (3. ročník)1

SJL - Slovenský jazyk a literatúra (4. ročník)1
Prírodovedné predmety

FYZ - Fyzika

FYZ - Fyzika (1. ročník)3

Dynamika

CHE - Chémia3

Prvky VI. A skupiny

MAT - Matematika

MAT - Matematika (1. ročník)8

MAT - Matematika (2. ročník)16

MAT - Matematika (3. ročník)5

MAT - Matematika (4. ročník)27

APM - Aplikovaná matematika (4. ročník IST)2

CVM - Cvičenia z matematiky (4. ročník Elektrotechnika)1
Elektroenergetika

EEN - Elektroenergetika5

ELK - Elektrotechnika (1. ročník)4

ELK - Elektrotechnika (2. ročník)2

ELM - Elektrotechnické meranie (3. ročník)4

ELM - Elektrotechnické meranie (4. ročník Elektrotechnika-EEN)1

ETS - Elektrotechnická spôsobilosť1

ESP - Elektrické stroje a prístroje

EZR - Elektrické zariadenia

SIZ - Silnoprúdové zariadenia3

GRS - Grafické systémy (4. ročník Elektrotechnika-EEN)

ELE - Elektronika1
Elektronické systémy

ELE - Elektronika

ELE - Elektronika (2. ročník)11

ELE

ELE - Elektronika (3. ročník)11

Prax

AEN - Aplikovaná elektronika

Cvičenia5

.

ELM - Elektrotechnické meranie (3. ročník IST)2

ELM3

ELM - Elektrotechnické meranie (4. ročník Elektrotechnika)4

GRS - Grafické systémy1

TEL - Telekomunikačná technika1

TKM - Telekomunikácie1
Priemyselná informatika

AUT - Automatizácia2

PIT - Priemyselná informatika (4. ročník)2

RIS - Riadiace systémy

VYT - Výpočtová technika (3. ročník)4
Informačné technológie1

DAA - Databázové aplikácie (4. ročník IST)1

INF - Informatika

INF - Informatika (1. ročník)2

INF - Informatika (2. ročník)

OSY - Operačné systémy (2. ročník IST)1

PAY - PC architektúra (3. ročník IST)1

PRO - Programovanie

PRO - Programovanie (2. ročník IST)

PRO - Programovanie (3. ročník Elektrotechnika-POS)

PRO - Programovanie (3. ročník IST)

PRO - Programovanie (4. ročník IST)

PRO - Programovanie (1.ročník)

SIE - Sieťové technológie

SIE - Sieťové technológie (1. ročník IST a 3. ročník Elektrotechnika-POS)2

SIE - Sieťové technológie (2. ročník IST a 3. ročník Elektrotechnika-POS)1

SIE - Sieťové technológie (3. ročník IST)1

SIE - Sieťové technológie (4. ročník IST)1

CCNA - Priprava1

SWE - Softvérové aplikácie (1. a 2. ročník IST)3

SXT - Serverové technológie

SXT - Serverové technológie (3. ročník)1

SXT - Serverové technológie (4. ročník)1

VYT - Výpočtová technika

VYT - Výpočtová technika (1. ročník Elektrotechnika)5

VYT - Výpočtová technika (1. ročník TIS)1

VYT - Výpočtová technika (2. ročník Elektrotechnika)1

VYT - Výpočtová technika (2. ročník TIS)1

VYT - Výpočtová technika (3. ročník TIS)1

VYT - Výpočtová technika (4. ročník Elektrotechnika)2

VYT - Výpočtová technika (4. ročík TIS)1

TWS - Tvorba webovych stranok 1

POS - počítačové systémy (3. a 4. ročník Elektrotechnika)5

ROB - robotika pre 1. rocnik LEGO1

DAT - Databázy 3. ročník1
Prax1

PXA - Prax (1. ročník)6

PXA - Prax (2. ročník ELE a TIS)5

PXA - Prax (2. ročník IST)1

PXA - Prax (3. ročník ELE)2

PXA - Prax (3. ročník IST)1

TCK - Technické kreslenie (1. ročník)4

TCK - Technické kreslenie (2. ročník)4

PXA - Prax (1. ročník IST)1
Telesná výchova

TEV - Telesná výchova4
Maturitná skúška

RPJ - Ročníkový projekt (4. ročník IST)

PČOZ - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky1
Kariérové poradenstvo1
Záujmové krúžky

Súťaž VSE1
Internet a školská sieť3
Učitelia a zamestnanci

Zóna pre učiteľov a zamestnancov (privátne dokumenty) - najprv sa prihlás vpravo hore

Archív
Anotácie individuálnych projektov2