• Zbierka obsahuje úlohy pre precvičovanie programu KeyCreator
  • Pomocou učebnice má používateľ možnosť získať základné zručnosti v ovládaní programu KEYCREATOR 5.2, ktorý je zameraný najmä na riešenie konštrukčných úloh v oblasti strojárenstva.
  • Publikácia sa zaoberá základnými strojovými súčiastkami – rozdelením súčiastok, ich použitím, označovaním podľa STN, zobrazovaním na technických výkresoch.
  • Publikácia sa zaoberá technickými materiálmi – základným rozdelením, označovaním podľa STN, základnými vlastnosťami, mechanickými skúškami, tepelným spracovaním, polotovarmi a ochranou materiálov proti korózii.