• Zaujímavé www stránky
  • Učebnica je písaná formou učebných textov z matematiky a svojim obsahom umožňuje študentom samostatne si precvičiť učivo, rozšíriť vedomosti o nové poznatky z daného učiva.

    Jej obsahom je základné učivo matematiky 1. ročníka stredných odborných škôl a je rozdelená do 13 kapitol.

    Každá kapitola obsahuje teoretickú časť, riešené úlohy a neriešené úlohy.


  • Graf a vlastnosti kvadratickej funkcie. Riešené a nariešené úlohy.
  • Riešené a neriešené rovnice, nerovnice a grafy funkcii s absolútnou hodnotou
  • Kvadratické funkcie a ich grafy
  • Vyjadrovanie neznámej zo vzorcov