• Učebné texty pre predmet Elektrotechnické meranie vyučovaný vo 4. ročníku študijného odboru Elektrotechnika obsahujúce vybrané témy slaboprúdových elektrotechnických meraní - meracie metódy, meracie prístroje, ich popis, použitie, princípy.
  • Elektrotechnické meranie
  • Elektrotechnické meranie
  • Elektrotechnické meranie