• Učebnica obsahuje základy technického kreslenia pre SPŠ elektrotechnické
  • Kurz sa zaoberá normalizáciou v technickom kreslení, základmi zobrazovania, kótovaním a predpisovaním presnosti rozmerov a geometrických tolerancií.
  • Kurz sa zaoberá zobrazovaním na technických výkresoch, označovaním charakteru povrchu a všeobecnými požiadavkami na technické výkresy.
  • Zbierka obsahuje úlohy pre precvičovanie učiva z technického kreslenia.