Podkategórie
SIE - Sieťové technológie (1. ročník IST a 3. ročník Elektrotechnika-POS)
SIE - Sieťové technológie (2. ročník IST a 3. ročník Elektrotechnika-POS)
SIE - Sieťové technológie (3. ročník IST)
SIE - Sieťové technológie (4. ročník IST)
CCNA - Priprava