• Čo je automatizácia, regulačný obvod, druhy regulačných obvodov, druhy regulačných sústav, snímače, prevodníky, zosilňovače, akčné členy, riadenie pomocou PC.