Podkategórie
PXA - Prax (1. ročník)
PXA - Prax (2. ročník ELE a TIS)
PXA - Prax (2. ročník IST)
PXA - Prax (3. ročník ELE)
PXA - Prax (3. ročník IST)
TCK - Technické kreslenie (1. ročník)
TCK - Technické kreslenie (2. ročník)
PXA - Prax (1. ročník IST)