1.rocnik IST

  • Materiály (prezentaćie, dokumenty, zadania) k predmetu Tvorba webových stránok (TWS) v 1.ročníku