• Obsahom týchto učebných textov je oboznámenie sa so základmi problematiky týkajúcej sa použitia, návrhu a výroby plošných spojov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej elektronickej konštrukcie či zariadenia. Značná časť obsahu je zameraná na zvládnutie základov práce s počítačovým návrhovým systémom. Texty jednoduchou a prístupnou formou tvoria sprievodcu pri pochopení základných princípov a pravidiel návrhu a výroby plošných spojov, čím napomáhajú a motivujú k ďalšiemu individuálnemu rozvoju odborných kompetencií žiaka v tomto odbore. Cieľom a výstupom tematického celku podporovaného týmito učebnými textami je zvládnutie návrhu vybraných motívov a výroba niekoľkých dosiek plošných spojov, ktoré budú v nadväzujúcich tematických celkoch tvoriť východisko pre ďalší rozvoj odborných kompetencií žiakov.

  • Cieľom tematického celku je základné objasnenie postupu pri projektovaní, návrhu a konštrukcii elektronických zariadení. Učebné texty nie sú návodom, ani v danom rozsahu nemôžu vyčerpávajúcim spôsobom objasniť celú problematiku projektovania a konštrukcie. Pri konkrétnych činnostiach je vždy nevyhnutné naštudovať príslušné štandardy, normy, predpisy a odporúčania a efektívne využívať vedomosti a hľadať informácie v zodpovedajúcich zdrojoch.

  • Učebné texty určené k nadobudnutiu zručností pri zostavovaní, oživovaní a diagnostike vybraných obvodov automatizačnej techniky
  • Plošné spoje - učebnica
  • Príručka pre výučbu predmetu Prax Elektronika pre 2. ročník