Podkategórie
ADK - Administratíva a korešpondencia
EKO - Ekonomika
MAN - Manažérstvo
PRN - Právna náuka (4. ročník TIS)
UCT - Účtovníctvo
PXA - Prax (3. ročník TIS)
ELK - Elektrotechnika (TIS)