Podkategórie
DAA - Databázové aplikácie (4. ročník IST)
INF - Informatika
OSY - Operačné systémy (2. ročník IST)
PAY - PC architektúra (3. ročník IST)
PRO - Programovanie
SIE - Sieťové technológie
SWE - Softvérové aplikácie (1. a 2. ročník IST)
SXT - Serverové technológie
VYT - Výpočtová technika
TWS - Tvorba webovych stranok
POS - počítačové systémy (3. a 4. ročník Elektrotechnika)
ROB - robotika pre 1. rocnik LEGO
DAT - Databázy 3. ročník