Podkategórie
EEN - Elektroenergetika
ELK - Elektrotechnika (1. ročník)
ELK - Elektrotechnika (2. ročník)
ELM - Elektrotechnické meranie (3. ročník)
ELM - Elektrotechnické meranie (4. ročník Elektrotechnika-EEN)
ETS - Elektrotechnická spôsobilosť
ESP - Elektrické stroje a prístroje
EZR - Elektrické zariadenia
SIZ - Silnoprúdové zariadenia
GRS - Grafické systémy (4. ročník Elektrotechnika-EEN)
ELE - Elektronika