Podkategórie
AJ - Anglický jazyk (1AJ, 2AJ)
NJ - Nemecký jazyk (1NJ, 2NJ)
RJ - Ruský jazyk (2RJ)
CUK - Cudzojazyčná korešpondencia