Podkategórie
RPJ - Ročníkový projekt (4. ročník IST)
PČOZ - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky